Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Prosinac 2018
Okoliš i energija Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2017-2018.
Turizam Statistika turizma u BiH, listopad 2018.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - listopad 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP)u standardu kupovne moći (SKM) u 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za listopad 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za listopad 2018.
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2018.
Građevinarstvo Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2017. pravni subjekti
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2018.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-IX mjesec 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost oktobar 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima listopad 2018. - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - novembar 2018. godine
Stanovništvo POPIS 2013 - POPIS OSOBA KOJE ŽIVE U INOSTRANSTVU
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Obrazovanje Finansijska statistika obrazovanja 2016, prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu novembar 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2017. - novembar 2018.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2018.
Okoliš i energija Istraživanje i razvoj, 2017
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u novembru 2018. - prvi rezultati
 Studeni 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, rujan 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - rujan 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za rujan 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za rujan2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III tromjesečju 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, rujan 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, rujan 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, rujan 2018.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - III tromjesečje 2018.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu III tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treće tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treće tromjesečje 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - listopad 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, treće tromjesečje 2018
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova u Bosni i Hercegovini III tromjesečje 2018. godine
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - rujan 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - rujan 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III tromjesečje 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima rujan 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost rujan 2018.
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati za 2017. godinu
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treće tromjesečje 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u listopadu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u listopadu 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u listopadu 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu listopad 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu listopad 2017. - listopad 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za listopad 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, III kvartal 2018.
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Ugalj, Koks
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u listopadu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2018.
 Listopad 2018
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u kolovozu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, august 2018.
Turizam Statistika turizma u BiH, kolovoz 2018.
Promet i komunikacije Korištenje informacijsko - komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno, 2018. prvi rezultati
Promet i komunikacije Korištenje informacijsko - komunikacijskih tehnologija u poduzećima, 2018. prvi rezultati
Promet i komunikacije Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge, BiH, 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - kolovoz 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, II kvartal 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2018. godine
Promet i komunikacije Poštanske usluge, prvo tromjesečje 2018.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, drugo tromjesečje 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za kolovoz 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za kolovoz 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, kolovoz 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, kolovoz 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, kolovoz 2018.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja ranih usjeva i voća, 2018
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - rujan 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u kolovozu 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u kolovozu 2018.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u rujnu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za rujan 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVAK
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu rujan 2017. - rujan 2018. - ISPRAVAK
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu rujan 2018. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u rujnu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u rujnu 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2018.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2017/2018. godine - konačni podaci - ISPRAVAK
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u rujnu 2018. - prvi rezultati - ISPRAVAK
 Rujan 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, srpanj 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - srpanj 2018.
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za srpanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za srpanj 2018.
Okoliš i energija Sustav javne odvodnje, 2017. godine - ISPRAVAK
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2017. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, srpanj 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, srpanj 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, srpanj 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u srpnju 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u srpnju 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II tromjesečje 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II tromjesečje 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - kolovoz 2018. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-VI mjesec 2018. godine
Okoliš i energija Rabljenje i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2017. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2016. godinu
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu kolovoz 2017. - kolovoz 2018.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu kolovoz 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007. – 2017.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2018.
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2018. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2018. godine
 Kolovoz 2018
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2018.
Investicije Investicije u 2017. godini, prethodni podaci - ISPRAVAK
Turizam Statistika turizma u BiH, juni 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - lipanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II tromjesečju 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u lipnju 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u lipnju 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - srpanj 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, drugo tromjesečje 2018
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu II tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - lipanj 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugo tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugo tromjesečje 2018.
Kriminalitet Maloljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugo tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - lipanj 2018.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova u Bosni i Hercegovini II tromjesečje 2018. godine
Okoliš i energija Znanost, tehnologija i inovacije - Patenti, 2017
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u srpnju 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u srpnju 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u srpnju 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu srpanj 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu srpanj 2017. - srpanj 2018. - ISPRAVAK
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za srpanj 2018. - prethodni rezultati - ISPAVAK
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juli 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u lipnju 2018. - prvi rezultati
Okoliš i energija emisije stakleničkih plinova iz poljodjelstva 2017
Kriminalitet Punoljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2017.
Okoliš i energija ZNANOST, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PODUZEĆA, 2014-2016
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, lipanj 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, lipanj 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, lipanj 2018.
 Srpanj 2018
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u maju 2018. - prvi rezultati
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2016.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, maj 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2018. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, I kvartal 2018.
Stanovništvo Svjetski dan stanovništva 11.7.2018.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2018, prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2018.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, svibanj 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, svibanj 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, svibanj 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - lipanj 2018. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u svibnju 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u svibnju 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2017. - juni 2018.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2018. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u junu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2018.
 Lipanj 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, travanj 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - travanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za travanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za travanj 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u aprilu 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2018. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2018. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2018.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2018. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Okoliš i energija Obnovljivi vodni resursi, 2000-2017
Okoliš i energija Klimatske promjene 2000-2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2017. - maj 2018. ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2018.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2017
 Svibanj 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, ožujak 2018.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I tromjesečju 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - ožujak 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za ožujak 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u ožujku 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - travanj 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, I-III 2018
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, ožujak 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, ožujak 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, ožujak 2018.
Poljoprivreda Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Godišnje izvješće o akvakulturi, 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u travnju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u travnju 2018. godine
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, drugo tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, treće tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrto tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova u Bosni i Hercegovini I tromjesečje 2018. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvo tromjesečje 2018.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu I tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - I tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvo tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvo tromjesečje 2018.
Promet i komunikacije Zračni transport 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u travnju 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu travanj 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za travanj 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu travanj 2017. - travanj 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, I kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u travnju 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2018.
Obrazovanje Statistika obrazovanja- srednje obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Obrazovanje Statistika obrazovanja- visoko obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
 Travanj 2018
Obrazovanje Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u školskoj 2017./2018. godini
Okoliš i energija Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2017. - siječanj 2018.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu veljača 2017. - veljača 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2018. - prethodni rezultati
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2018.
Okoliš i energija UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
Turizam Statistika turizma u BiH, veljača 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2017. godini
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - veljača 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u siječnju 2018. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u veljači 2018. - prvi rezultati
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, veljača 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, veljača 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, veljača 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Realni indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - ožujak 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u veljači 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u veljači 2018.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, četvrti kvartal 2017.
Obrazovanje Statistika obrazovanja- osnovno obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u ožujku 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u ožujku 2018. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2017. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2017. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za ožujak 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu ožujak 2017. - ožujak 2018.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu ožujak 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u ožujku 2018. - prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u ožujku 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, ožujak 2018.
Tržište rada Istraživanje o troškovima rada 2016
 Ožujak 2018
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV tromjesečje 2017.
Obrazovanje Anketa o obrazovanju odraslih 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, siječanj 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, IV tromjesečje 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2017. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2017. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, siječanj 2018
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2018
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, siječanj 2018.
Promet i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Promet i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2017.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2017.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2017. godini
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - veljača 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2017. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, IV tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu siječanj 2018. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu veljača 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, IV kvartal 2017.
 Veljača 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, prosinac 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - prosinac 2017.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2017
Stanovništvo Unutarnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2017.
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, prosinac 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, prosinac 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, prosinac 2017
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u prosincu 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inozemstvom, siječanj 2018.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, 2017
Poljoprivreda Proizvodnja južnog voća i maslina, 2017
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrto tromjesečje2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrto tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o aktivnosti valionica, 2017
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - prosinac 2017.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV tromjesečje 2017. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - prosinac 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, četvrto tromjesečje 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2017.
 Siječanj 2018
Promet i komunikacije Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno, 2017., prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u studeni 2017. - prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup III kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III tromjesečje 2017. godine
Okoliš i energija Domaća potrošnja materijala, 2015-2016
Promet i komunikacije Poštanske usluge, treće tromjesečje 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, studeni 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - studeni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za studeni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za studeni 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja kasnih usjeva, voća i grožđa, 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, studeni 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, studeni 2017
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, studeni 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u studenom 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u studenom 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - prosinac 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu prosinac 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu prosinac 2016. - prosinac 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, prosinac 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u prosincu 2017. - prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada62
> Stanovništvo7
> Obrazovanje7
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi12
Poslovne statistike
> Industrija38
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike22
> Strukturne poslovne statistike2
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda57
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija30
> Promet i komunikacije26
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike16