Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

EKONOMSKE STATISTIKE

Cijene
Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu; Prosječne potrošačke cijene; Indeks potrošačkih cijena; Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država;
(Godišnje publikacije, mjesečna saopštenja, metodološki dokumenti)
Nacionalni računi
Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku, u standardu kupovne moći (SKM) ; Bruto domaći proizvod dohodovni pristup; Bruto domaći proizvod rashodni pristup; Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM); Bruto domaći proizvod rashodovni pristup; Bruto dodana vrijednost i bruto domaći proizvod tekuće cijene; Paritet kupovne moći i bruto domaći proizvod u standardu kupovne moći;
(Godišnje publikacije, saopštenja, metodološki dokumenti)
Vanjska trgovina
Statistika vanjske trgovine
(Godišnje publikacije, mjesečna saopštenja, metodološki dokumenti)
INDIKATORI
Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena (CPI)
PODATAK: 0,1 %
PERIOD: XI-18 / X-18
Izvoz robe u hiljadama KM
PODATAK: 10.972.291
PERIOD: I-XI , 2018.
Uvoz robe u hiljadama KM
PODATAK: 17.742.584
PERIOD: I-XI, 2018.
Vanjsko trgovinski robni bilans u hiljadama KM
PODATAK: -6.770.293
PERIOD: I-XI , 2018.
Bruto domaći proizvod (GDP) u milionima KM
PODATAK: 31.332
PERIOD: 2017
Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM
PODATAK: 8.941
PERIOD: 2017
Izvoz robe u hiljadama KM
PODATAK: 11.055.383
PERIOD: 2017
Uvoz robe u hiljadama KM
PODATAK: 18.185.642
PERIOD: 2017
Vanjsko trgovinski bilans u hiljadama KM
PODATAK: -7.130.259
PERIOD: 2017