Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  METODOLOŠKI DOKUMENTI

 Demografija i socijalne statistike
KULTURA I UMJETNOST
Statistički obrasci sa metodologijom za izvješćivanje iz područja kulture (Radni materijal)
Ožujak 2012
STATISTIKA UMRLIH
Metodološko uputstvo
Siječanj 2008
DEMOGRAFIJA
Metodološka uputstva - statistike rođenih u Bosni i Hercegovini
Studeni 2007
 Ekonomske statistike
VANJSKA TRGOVINA
Kratki naputak za korisnike statistika robne razmjene BiH s inozemstvom
Kolovoz 2017
NACIONALNI RAČUNI
Opis izvora i metoda korištenih u kompilaciji kvartalnog BDP po proizvodnom pristupu
Rujan 2014
NACIONALNI RAČUNI
Opis izvora i metoda korištenih u kompilaciji nefinancijskih nacionalnih računa - engleski
Siječanj 2010
INDEX CIJENA PROIZVOĐAČA
Metodološko uputstvo za izračunavanje indexa cijena proizvođača u BiH
Svibanj 2008
VANJSKA TRGOVINA
Statistika vanjske trgovine - uputstvo za korisnike
Siječanj 2008
INDEX POTROŠAČKIH CIJENA
Upravljanje podacima - index potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini
Siječanj 2006
INDEX POTROŠAČKIH CIJENA
Metodologija i rezultati - indeks potrošačkih cijena u BiH
Siječanj 2006
VANJSKA TRGOVINA
Statistika vanjske trgovine Bosne i Hercegovine
Siječanj 2005
 Poslovne statistike
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
MJESEČNI NIP BIH 2018
Siječanj 2018
GRAĐEVINARSTVO
Indeks proizvođačkih cijena u građevinarstvu/stanogradnja
Listopad 2017
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
Izvještaj o metapodacima za godišnje PRODCOM istraživanje za BiH referentna 2015. godina
Lipanj 2017
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
Izvještaj o metapodacima za indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje za BiH referentna 2016. godina
Lipanj 2017
GRAĐEVINARSTVO
Izvještaj o metapodacima za indeks proizvodnje u građevinarstvu (IPC)
Lipanj 2017
GRAĐEVINARSTVO
Izvještaj o metapodacima za izdata odobrenja za građenje
Lipanj 2017
STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR
Metodološke osnove
Rujan 2015
STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE
Strukturne poslovne statistike 2012, Aneksi I-IV i Statistika stranih podružžnica (FATS)
Prosinac 2014
STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR
Unapređenje kvaliteta statističkog poslovnog registra
Listopad 2014
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
Istraživanje iz statistike građevinarstva - odobrenja za građenje
Rujan 2014
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
METODOLOŠKA UPUTA INDEKS PROMETA TRGOVINE NA MALO
Srpanj 2014
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
METODOLOŠKA UPUTA INDEKS PROMETA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE
Srpanj 2014
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
METODOLOŠŠKE UPUTE ZA IZRAČUN INDEKSA FIZIČKOG OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Srpanj 2014
STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE
Strukturne poslovne statistike 2011(Aneksi I-IV) Bosna i Hercegovina
Prosinac 2013
STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR
Metodologija i rezultati istraživanja za unapređenje kvalitete podataka u Statističkom poslovnom registru u 2012. godini
Srpanj 2013
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
Indeks obujma industrijske proizvodnje 2013.
Travanj 2013
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
Metodološki okvir za razvitak kratkoročnih poslovnih statistika u BiH
Srpanj 2012
STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE
Strukturne poslovne statistike (Pilot istraživanje za 2009. godinu)
Listopad 2011
POSLOVNE STATISTIKE
Planiranje novih strukturnih poslovnih istraživanja u Bosni i Hercegovini
Listopad 2008
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
Metodološko uputstvo za izračunavanje indeksa obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini
Rujan 2008
GRAĐEVINARSTVO
Godišnje istraživanje o građevinskim radovima u Bosni i Hercegovini
Prosinac 2007
INVESTICIJE
Godišnji izvještaj o investicijama u Bosni i Hercegovini
Studeni 2005
 Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
GODIŠNJA STATISTIKA BILJNE PROIZVODNJE
Rujan 2016
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA
Ožujak 2015
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
BROJNO STANJE STOKE I STOČNA PROIZVODNJA
Ožujak 2015
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
MJESEČNO IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTI VALIONICA
Srpanj 2014
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STRUKTURI VALIONICA
Srpanj 2014
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
GODIŠNJE IZVJEŠDE O PRIKUPLJANJU MLIJEKA I PROIZVODNJI MLIJEČNIH PROIZVODA
Srpanj 2014
ŠUMARSTVO
Mjesečno izvješće o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata
Ožujak 2012
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
STATISTIKA AKVAKULTURE
Veljača 2012
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
MJESEČNO IZVJEŠĆE O PRIKUPLJANJU KRAVLJEG MLIJEKA I PROIZVODNJI MLIJEČNIH PROIZVODA
Veljača 2012
 Multi-domenske statistike
OTPAD
ODREÐIVANJE TEŽŽINE OTPADA
Svibanj 2015
STATISTIKA OTPADA
Priručnik za statistiku otpada
Rujan 2014
NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE
PRIRUČNIK ZA STATISTIKU ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I INOVACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Travanj 2014
ENERGIJA
Statistika energije, obnovljivi izvori energije
Studeni 2013
GRAĐEVINARSTVO
Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata
Studeni 2013
OTPAD
ODREĐIVANJE ŠIFRE OTPADA PREMA LISTI OTPADA
Kolovoz 2012
SAOBRAĆAJ
RJEČNIK za statistiku saobraćaja (IV izdanje) [Veličina fajla: 15 MB]
Travanj 2011