Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ

КЛАСИФИКАЦИЈЕ У ПРИМЈЕНИ

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЈЕЛАТНОСТИ БиХ (КД БиХ)

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ (КППД) 2007

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ (КППД) 2010 (2,5 MB) 

НОМЕНКЛАТУРА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА (НИП БИХ 2010)

НОМЕНКЛАТУРА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА - Додатак („Промјене НИП БиХ 2010 настале до 2012.“)

НОМЕНКЛАТУРА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА (НИП 2005)

КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА ПРЕМА ДЈЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ ГА ГЕНЕРИШУ

СТАТИСТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА

КЛАСИФИКАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗАНИМАЊА КЗБИХ-08 ДОКУМЕНТИ И Е-ПРЕТРАЖИВАЧ

КЛАСИФИКАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ПРЕМА НАМЈЕНИ

НOMEНКЛATУРA ГЛAВНИХ ИНДУСTРИJСКИХ ГРУПA (ГИГ БиХ 2010)

НOMEНКЛATУРA ИНДУСTРИJСКИХ ПРOИЗВOДA (МЈЕСЕЧНИ НИП БИХ 2013)

МЈЕСЕЧНИ НИП БИХ 2018

НИП БИХ/PRODCOM - НOMEНКЛATУРA ИНДУСTРИJСКИХ ПРOИЗВOДA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE 2010. СA ПРOMJEНAMA AЖУРИРAНИM ПРEMA EУ PRODCOM LIST 2017.