Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

САВЈЕТ ЗА СТАТИСТИКУ

Савјет за статистику Босне и Херцеговине основано је Законом о статистици Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 26/04 и 42/04). 

Савјет за статистику Босне и Херцеговине по службеној дужности сачињавају сљедеће особе:
(1) директор Агенције,
(2) замјеници директора Агенције,
(3) директори ентитетских завода за статистику,
(4) руководилац Експозитуре Брчко и сви други руководиоци експозитура које Агенција може формирати у складу са овим Законом о       статистици Босне и Херцеговине,
(5) гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (односно његов представник) и
(6) министар трезора заједничких институција (односно његов представник).

Савјет за статистику такођер сачињавају три члана из реда давалаца и корисника података који су признати радници у областима статистике, економских наука, односно бизниса. Ова три члана именује Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог министра цивилних послова и комуникација на период од највише четири године.

Савјет за статистику се састаје најмање два пута годишње. Савјет даје мишљење у вези са припремом и реализацијом Програма, функционисањем и даљим развојем статистике Босне и Херцеговине, а посебно извршава сљедеће послове и задатке:

а)
даје препоруке Агенцији за статистику БиХ у вези са нацртом програма и плана рада и даје мишљења о програму и плану рада (укључујући и трошкове) које Агенција доставља надлежним државним органима у складу са овим законом,

б)
прати рад Агенције и даје препоруке Савјету министара БиХ о средствима која су Агенцији за статистику БиХ неопходна за испуњавање задатака из плана рада и програма,

ц)
помаже сарадњу између надлежних органа у циљу постизања највишег могућег квалитета статистике који задовољава потребе корисника на свим нивоима,

д)
даје савјете у вези са поштивањем стандарда Агенције од стране надлежних органа и државних органа. Стандарди Агенције се усклађују са међународним стандардима, укључујући и мјере које се сматрају неопходним за обезбјеђивање заштите статистичких јединица у складу са Законом о статистици.


Документи (само босанска верзије)

Правилник о раду Савјета за статистику Босне и Херцеговине
 

Записник 12. сједнице Савјета за статистику Босне и Херцеговине

Записник 11. сједнице Савјета за статистику Босне и Херцеговине 

Записник 10. сједнице Савјета за статистику Босне и Херцеговине

Записник 09. сједнице Савјета за статистику Босне и Херцеговине

Записник 08. сједнице Савјета за статистику Босне и Херцеговине

Записник 07. сједнице Савјета за статистику Босне и Херцеговине

Записник 06. сједнице Савјета за статистику Босне и Херцеговине