Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

KODEKS PRAKSE EVROPSKE STATISTIKE

Kodeks prakse evropske statistike

Za nacionalne statističke institucije i za statističke institucije Zajednice


Prihvaćen od Odbora za evropski statistički sistem 28. septembra 2011. godine

Predgovor


VIZIJA EVROPSKOG STATISTIČKOG SISTEMA1

"Evropski statistički sistem će biti svjetski lider u pružanju usluga u oblasti statističkih informacija i najznačajniji proizvođač statistike za Evropsku uniju i njene zemlje članice. Oslanjajući se na naučne principe i metode, Evropski statistički sistem će izrađivati i stalno unaprijeđivati program harmonizovanih evropskih statistika koje su u temelju demokratskih procesa i napretka društva."MISIJA EVROPSKOG STATISTIČKOG SISTEMA

"Pružamo Europskoj uniji, svijetu i javnosti nezavisne i visokokvalitetne informacije o privredi i društvu na evropskom, nacionalnim i regionalnim nivoima i omogućavamo da te informacije budu na raspolaganju svima za svrhe donošenja odluka, istraživanja i rasprave."

Za realizaciju te misije i vizije, članice Evropskog statističkog sistema zalažu se za zajedničku saradnju i stalnu interakciju sa korisnicima u skladu sa načelima Kodeks prakse evropske statistike i općim načelima upravljanja kvalitetom, uključujući predanost rukovodstva, partnerstvo, zadovoljstvo zaposlenih i kontinuirano poboljšanje, uz integraciju i harmonizaciju.

Kodeks prakse evropske statistike temelji se na 15 načela koji obuhvataju institucionalno okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate. Skup pokazatelja dobre prakse za svako od načela predstavlja referencu za ocjenu implementacije kodeksa. Kriterijumi kvaliteta za evropske statistike definirani su u evropskom Zakonu o statistici2.


Statističke institucije3, koje obuhvataju Komisiju (Eurostat), nacionalne statističke zavode i druge nacionalne institucije odgovorne za razvoj, proizvodnju i diseminaciju evropske statistike4, zajedno sa vladama, ministarstvima i Evropskim vijećem, obavezuju se na pridržavanje Kodeksa.


Načela Kodeksa prakse zajedno sa načelima općeg okvira za upravljanjem kvalitetom  predstavljaju zajednički okvir kvaliteta u Evropskom statističkom sistemu.


1) Uredba (EZ) 223/2009., član 4.

2) Uredba (EZ) 223/2009., član 12.

3) Uredba (EZ) 223/2009., članovi 4. i 5.

4) Uredba (EZ) 223/2009., član 1. U Kodeksu prakse "ostale nacionalne institucije odgovorne za razvoj, proizvodnju i diseminaciju evropske statistike" zovu se "ostale statističke institucije".


Cijeli dokument može da se preuzme ovdje.

Implementacija Kodeksa prakse evropske statistike u BHAS-e – samoprocjena i buduće aktivnosti