Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

INFORMACIJE O BiH

Službeni naziv: Bosna i Hercegovina (BiH)
Zastava i Grb:
Geografska lokacija: Bosna i Hercegovina se nalazi na zapadnom dijelu Balkanskog poluotoka.
Pogranične zemlje: Republika Srbija na sjeveroistoku, Republika Crna Gora na jugoistoku, Republika Hrvatska na sjeveru, zapadu i jugu.
Administrativna podjela: BiH je administrativno podjeljena na dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine (F BiH) i Republika Srpska (RS) i Brčko Distrikt.
Entitetska struktura: FBiH je administrativno podjeljena na 10 županija.
Županije su podjeljene na općine. Na području F BiH je 79 općina.
Republika Srpska je administrativno podjeljenja na 62 općine.
Grad Brčko je zasebna administrativna jedinica - Distrikt.
Površina: Bosna i Hercegovina ukupno pokriva 51 209,2 km²
Od toga: kopno 51 197 km² i more 12,2 km²
Klima: Pretežno kontinentalna, mediteranska na jugu
Broj stanovnika: 3531159 -  Popis (30.09.2013. godine)
Struktura stanovnika: Bošnjaci, Hrvati, Srbi i pripadnici ostalih naroda
Glavni grad: Sarajevo
Službeni jezici: Bosanski, Hrvatski, Srpski i dva pisma (latinica i ćirilica)
Zvanična valuta: Konvertibilna marka (KM). (1 KM = 0,511292 Euro)