Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Structure (ESMS)

EKONOMSKE STATISTIKE

Bruto domaći proizvod (godišnje istraživanje)
Bruto domaći proizvod (kvartalno istraživanje)
Indeksi potrošačkih cijena (mjesečno istraživanje)
Indeksi proizvođačkih cijena (mjesečno istraživanje)
Indeksi uvoznih i izvoznih cijena (kvartalno istraživanje)
Investicije (godišnje istraživanje)
Robna razmjena BiH sa inostranstvom (mjesečno istraživanje)


POSLOVNE STATISTIKE

Distributivna trgovina (kvartalno istraživanje)
Prevoz i skladištenju (kvartalno istraživanje)
Statistički poslovni registar
Strane podružnice Inward FATS (kvartalno istraživanje)
Strukturne poslovne statistike (godišnje istraživanje)
Trgovina na malo (mjesečno istraživanje)
Turizam (mjesečno istraživanje)


POLJOPRIVREDA

Aktivnosti inkubatorskih stanica (godišnje istraživanje)
Aktivnosti inkubatorskih stanica (mjesečno istraživanje)
Akvakultura (godišnje istraživanje)
Brojno stanje stoke, peradi i stočna proizvodnja (godišnje istraživanje)
Cijene i indeksi šumskih sortimenata (kvartalno istraživanje)
Indeksi cijena u poljoprivredi (godišnje istraživanje)
Klanje stoke i peradi u klaonicama (mjesečno istraživanje)
Ostvareni prinosi južnog voća (godišnje istraživanje)
Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda (kvartalno istraživanje)
Prikupljanje kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda (mjesečno istraživanje)
Prinosi kasnih usjeva i voća (godišnje istraživanje)
Prinosi ranih usjeva i voća (godišnje istraživanje)
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama (kvartalno istraživanje)
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata (kvartalno istraživanje)
Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve (godišnje istraživanje)


OKOLIŠ

Javna odvodnja (godišnje istraživanje)
Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada (godišnje istraživanje)
Otpad iz proizvodnih djelatnosti (dvogodišnje istraživanje)
Prerada i dstranjivanje otpada (godišnje istraživanje)
Skupljanje i distribucija vode (godišnje istraživanje)