Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Evropski statistički sistem (ESS)

Evropski statistički sistem (ESS)


Evropski statistički sistem (ESS) predstavlja partnerstvo između nadležnog statističkog tijela Zajednice, a to je Komisija (Eurostat) i nacionalnih statističkih instituta (NSI), kao i drugih nacionalnih nadležnih tijela koja su odgovorna u svakoj državi članici za razvoj, proizvodnju i diseminaciju  Evropske statistike.


Države članice prikupljaju podatke i proizvode statistiku u nacionalne i EU svrhe. ESS funkcioniše kao mreža u kojoj je uloga Eurostat-a da upravlja načinom usklađivanja statistike u bliskoj saradnji sa nacionalnim statističkim nadležnim tijelima. Rad ESS-a se uglavnom fokusira na oblasti EU politike, ali uz proširenje EU politika, usklađivanje se proširilo na skoro sve statističke oblasti.


Takođe, ESS koordinira rad sa državama kandidatima, i na evropskom nivou sa drugim servisima Komisije, agencijama, Evropskom centralnom bankom i međunarodnim organizacijama, kao što su OECD, UN, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka.


Evropski statistički sistem nudi preko svojih internetskih stranica sljedeće informacije:

• zanimljive informacije koje se odnose na sve ESS-ove partnere, kao što su sastanci, najave događaja i konferencija, mogućnosti za obuku, slobodna mjesta i publikacije;

• korporativne podatke o ESS-ovim partnerima, kao što su njihova organizacijska struktura, podaci vezani za menadžment i praktične informacije.Za više informacija o ESS-u i njegovoj organizaciji, kliknite na:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system