Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Pomoć korisnicima pri pretraživanju Eurostatovih internetskih stranica

ESDS – pomoć korisnicima

Kako da pristupite evropskim statističkim podacima.


Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine usko sarađuje sa Eurostatom. Pored naših nacionalnih podataka koje dostavljamo Eurostat-u, mi takođe pomažemo našim  korisnicima pri snalaženju u  evropskoj statistici, te pružamo podršku korisnicima na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

U skladu sa osnovnim principima Evropskog statističkog sistema Eurostat je u saradnji s nacionalnim statističkim institucijama  osnovao mrežu nacionalnih centara pod nazivom European Statistical Data Support (ESDS). Na taj način  pružena je mogućnost besplatnog pretraživanja statističkih informacija, baza podataka i elektronskih publikacija svim internetskim korisnicima. Kako bi se koristili ESDS uslugom, morate se registrovati. Ta usluga ne uključuje posebnu obradu podataka.

Ovdje se nalazi kratak opis usluga koje pruža Eurostat:


Internet stranica Eurostat-a (Eurostat Website)

Web stranica Eurostat-a omogućuje besplatan internet pristup svim statističkim bazama podataka i s njima povezanim elektronskim publikacijama. Baze podataka Eurostat-a odnose se na Evropsku uniju, države članice EU, eurozonu, države kandidate i EFTA države, a veoma često i uporedive podatke o drugim važnim državama (SAD, Kanada, Japan,Rusija,itd.).

U dijelu  Statistika,  podaci  su  organizovani  prema  indikatorima politike EU-a  i  prema temama, uključujući  detalje  o  osnovnim   informacijama. Takođe se može koristiti opcija pretraživanja unošenjem bilo koje ključne riječi od značaja za tražene podatke.


Saopćenja (News Releases)

Najnoviji evropski  podaci se objavljuju  u okviru  saopćenja koji obuhvaćaju  euro  indikatore (BDP, inflaciju, nezaposlenost, itd.) i druge statističke teme (poljoprivredu, okoliš, socijalne teme, regione, istraživanje i razvoj, itd.). U Kalendaru saopćenja mogu  se  naći predviđeni datumi za objavljivanje euro indikatora za cijelu godinu.

Eurostat-ova saopćenja se mogu pratiti i preko  Twitter-a.


Statistics Explained

Svaki set statistike koju proizvodi Eurostat opisuje se u jednom ili više statističkih članaka u statističkim objašnjenjima. Ova internet alatka u stilu Wikipedije je enciklopedija o statistici Evropske unije, portal koji pruža više informacija povremenim i redovnim korisnicima, a ujedno je i statistički pojmovnik.

Svaki statistički članak sadrži  linkove prema važnim tabelama sa podacima i publikacijama u dijelu „Više informacija o Eurostat-u” (engl. Further Eurostat information).


Glavne tabele

Kako bi se  pristupilo prethodno definisanim tabelama sa podacima o indikatorima o EU politici i statistici prema temi,  potrebno je da izaberite temu u  odjeljku za statistiku i pratite link „glavne tabele” u lijevom uglu navigacionog prikaza.

Podaci u glavnim tabelama su prikazani preko tabela, grafika i mapa.

Ove alatke omogućuju preuzimanje i štampanje tabela, grafika i mapa uz tri dimenzije podataka (indikator, vrijeme i država).


Statistička baza podataka

Svi podaci koje prikuplja Eurostat su dostupni u statističkoj bazi podataka, koja je pravi rudnik informacija o država članicama Evropske unije i drugim ekonomijama. Uključuje i prethodno definisane tabele i tabele sa detaljnim podacima u kojima možete sami izabrati podatke i dobiti tabele.

Statistička baza podataka ima svoju sopstvenu opciju pretraživanja koja vam pomaže u pronalaženju svih setova podataka koji sadrže ključnu riječ(i)u naslovu ili opisu seta podataka.


Publikacije (Publications)

Eurostatove publikacije su klasifikovane i besplatno su dostupne preko interneta u PDF formatu, dok se štampana verzija može naručiti direktno preko EU knjižare i mreže lokalnih agenata za prodaju .

Publikacijama po temama može se pristupiti na web stranici Eurostat-a pomoću selekcije teme u odjeljku za statistiku i prateći meni „Publikacije” na lijevoj strani.


Besplatna registracija

Kao registrovani korisnik internetskih stranica  Eurostat-a, možete primati elektonska obavještenja o novim publikacijama odmah nakon njihovog postavljanja na internet i pristupiti naprednim funkcijama u bazama podataka (prilagođavanje navigacijskog stabla, preuzimanje podataka).

Kako biste se  registrirali i/ili prijavili , pratite  korisničku  ikonu   ( )  u navigaciji web stranice.


Demo Tours

Demo Tures vam pokazuje na koji način pretražujete internetske stranice Eurostat-a i kako da dobijete podatke iz različitih Eurostat baza podataka.


Korisnička podrška

Ako ne možete naći tražene informacije na internet stranici Eurostat-a ili ako su vam potrebne dodatne informacije, molim vas da posjetite stranicu za pomoć korisnicima. Korisničku podršku na nacionalnim jezicima vodi Agencija za statistiku Bosne i Hecegovine u saradnji sa Eurostat-om.

Korisnička podrška pruža informacije o tome da li su traženi EU podaci i informacije dostupni, gdje se mogu naći na Eurostat web stranici. Ona pomaže pri verifikaciji podataka, pruža dodatne informacije o metodologiji, te pomaže pri  rješavanju tehničkih pitanja.

Radno vrijeme za korisničku podršku na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku:
- (ponedeljak-petak) 08-16 sati


Kontakt :

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Zelenih  beretki 26, 71000 Sarajevo

Telefon:  (+387 33) 911-929
Korisnička podrška - Eurostat


Eurostat-ov kviz

Testirajte vaše znanje o evropskim podacima u devet statističkih oblasti sa  interaktivnim  Eurostat-ovim kvizom.  Cilj  igre je da se  pruži  tačan odgovor  za svaku oblast statistike  za  manje  od  7  minuta.  Preostalo vrijeme se računa u ukupne poene.

Kviz  nudi detaljan  uvid u  različite  aspekte  Evropskih  država  članica i provjerava znanje učesnika o Evropskoj uniji.


Autorsko pravo/dozvola

Osim ukoliko se drugačije ne navodi, preuzimanje i umnožavanje Eurostatovih podataka/dokumenata za ličnu upotrebu ili za daljnju ne-komercijalnu ili komercijalnu diseminaciju  dopušteni su pod uslovom da se Eurostat navede kao izvor podataka.

Za informacije o politici dozvole za različite Eurostat-ove proizvode, posjetite internetsku stranicu Eurostata.